Algemene huurvoorwaarden
« Voor een vakantie die op jou lijkt »
SYBELLES LOCATIONS
30 Rue de la Farigoule,
34 770 GIGEAN

Website :www.sybelleslocations.com
E-mail :reservations@sybelleslocations.com
SIRET : 492 813 811 000 22
Begin van de activiteit : 01/01/2004
Code APE :6820 A
Update Verklaring Prefectuur van Savoie :673819820588 le 31/12/2011
Adres van goederen opgemaakt voor seizoensverhuur :

Chalet l’EDEN (L’Edelweiss, Le Plein Sud, Le Panoramique)
403 Rue des Chasseurs Alpins,
73 300 LA TOUSSUIRE

 • « L’EDELWEISS », Begane grond van het chalet L’EDEN (4 mensen)
 • « LE PLEIN SUD », Begane grond van het chalet L’EDEN (15 mensen)
 • « LE PANORAMIQUE », Tweezijdig du chalet L’EDEN (15 mensen)

De term huurder of klant definieert een persoon en/of een opdrachtgever die reizen of verblijven organiseert, die handelt bij delegatie aan zijn eigen klanten of leden.

ARTIKEL 1 – ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Bij het boeken op de website vormt het controleren van de algemene huurvoorwaarden de facto en wettelijke aanvaarding van alle clausules. De elektronische handtekening valideert uw overeenkomst zonder voorbehoud van de algemene huurvoorwaarden.

Na de verplichte validatie van de algemene huurvoorwaarden door elektronische handtekening vóór de betaling van de aanbetaling of de aanbetaling, wordt een huurcontract naar de klant gestuurd en moet dit naar behoren worden ingevuld, vergezeld van alle informatie die nodig is voor het maken van het reserveringsbestand (gastenlijst).

Als de betaling van de reservering niet met een creditcard is gedaan, moeten de algemene huurvoorwaarden (CGV) worden ondertekend door de klant en worden deze na ondertekening teruggestuurd met het huurcontract en « goed voor overeenstemming ».

Het is noodzakelijk om 35 dagen voor uw aankomst alle documenten en alle voorschriften betreffende uw verblijf terug te sturen.

In het geval van overboeking door een computerprobleem, naar een boekingsplatform dat geen boeking heeft verzonden, twee klanten die tegelijkertijd boeken, verbindt SYBELLES LOCATIONS zich ertoe u uiterlijk 24 uur op de hoogte te stellen van het incident en annuleert het verblijf en vergoedt onmiddellijk de betaalde bedragen. Op verzoek van de klant zal SYBELLES LOCATIONS op zoek gaan naar een verblijf in zijn vloot of dat van zijn partners dat het dichtst bij de criteria van de eerder geselecteerde verhuur ligt. SYBELLES LOCATIONS zijn niet verplicht tot resultaat.

De huurder zal op een rustige manier van de huur genieten en er goed gebruik van maken.

Al het meubilair, beddengoed en serviesgoed dat is opgenomen in de inventaris die bij het boeken is opgegeven, moet bij het betreden van het terrein op zijn plaats worden teruggebracht.

De klant verbindt zich ertoe de sanitaire, elektrische en verwarmingsinstallaties te gebruiken met alle voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

Alle reparaties die door nalatigheid tijdens de huur noodzakelijk zijn gemaakt, vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder die aanwezig was op het moment van de interventie.

De huurder stemt ermee in dat alle reparaties die tijdens het verblijf nodig zijn, een sleutel voor de werknemer achterlaten, of deze nu een bedrijf of een onderhoudspersoon is.

 • VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR :

De individuele klant, de vereniging, de ondernemingsraad of het reisbureau, die een huurcontract hebben ondertekend, verbindt zich ertoe het pand in bezit te nemen op de in het contract vermelde datum en daar te blijven tot ‘aan het einde ervan.

De procedure voor het betalen van het saldo kan te allen tijde door de huurder worden gewijzigd, waarbij de huurder ermee instemt het saldo van zijn verblijf 35 dagen vóór de aankomstdatum te betalen.

Bij gebrek aan betaling van het saldo binnen deze periode en na de verplichte periode van 72 uur, kan het feitelijk en wettelijk worden gedaan om de periode opnieuw beschikbaar te stellen zonder dat de huurder aan deze clausule kan ontsnappen, de betaalde bedragen resterende verworven aan de verhuurder.

Elke annulering twee maanden vóór het in bezit nemen moet per aangetekende brief worden gemeld en de redenen, de voorschriften en de betaalde bedragen blijven definitief verworven door de huurder zonder verhaal.

ARTICLE 2 – AANSPRAKELIJKHEID

De gastheer die een klantendienst aanbiedt, is de enige gesprekspartner van deze klant en antwoordt hem voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit deze huurvoorwaarden.

De gastheer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor toevallige gebeurtenissen, overmacht of feiten buiten de accommodatie die de klant het genot van de gedeeltelijke of totale huur zouden ontnemen.

De gastheer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor activiteiten, entertainment, bezoeken, prijzen, bezienswaardigheden, routes, routes of informatie die niet onder hun verantwoordelijkheid vallen, veranderingen die kunnen optreden in de programma’s van de dorpen, VVV of coach of verschillende organisatoren, skiliften, skigebieden die onafhankelijk zijn van het huurcontract, inclusief typefouten die een plaats, een afstand, een prijs of een zin in een tekst, een overzicht of onjuiste informatie op een brochure zouden misleiden , een beschrijving of een advertentie.

Het tarief « Algemeen publiek » gepubliceerd op de website van SYBELLES LOCATIONS of op de advertenties « ondersteuningen » is gemaakt op basis van een capaciteit « type » voor het aantal volwassenen, namelijk :

« L’EDELWEISS » : 2 volwassenen, 2 kinderen onder 16
« LE PLEIN SUD » : 7 volwassenen, 8 kinderen onder 16
« LE PANORAMIQUE » : 10 volwassenen, 5 kinderen onder 16

Voor een hoger aantal volwassenen, de prijs « Algemeen Publiek » genereert herwaarderingen van de prijs van het verblijf, waarbij de prijs per extra volwassene variabel is volgens de huurperiodes.

De prijs van het verblijf is vastgesteld rekening houdend met de informatie die de klant op het moment van de reservering heeft geweigerd, met name de datum en duur van het verblijf, het aantal en de samenstelling van de groep (volwassenen / kinderen) van 1 dag tot 6 jaar oud. / 6 tot 16 jaar oud).

De prijs « Algemeen Publiek » is van toepassing als de samenstelling van de groep kleiner is dan of gelijk is aan zowel het aantal maar ook de samenstelling van volwassenen / kinderen in vergelijking met de hierboven beschreven standaardcapaciteit.

Het huurcontract is gereserveerd voor het exclusieve gebruik van de verhuur van seizoensgebonden gemeubileerde accommodaties.

De wijze van betaling voor het verblijf (deposito’s, deposito’s, saldi en diensten Para-Hoteliers) :

Als u in Frankrijk woont : Via online betaling per creditcard met behulp van onze beveiligde betalingsservice die toegankelijk is via onze website. Vakantiecheques worden geaccepteerd. Bij wijze van uitzondering kunnen betalingen worden gedaan per cheque of overschrijving.

Als u in het buitenland woont : Met internationale bankkaart via overschrijving of door online betaling of contant bij aankomst.

De reservering van het verblijf volgens de periodes en de huur kan worden geweigerd als aanbetaling of aanbetaling.

De regel voor aanbetaling of aanbetaling wordt feitelijk en wettelijk toegepast.

Bij gebrek aan kwalificatie, aanbetaling of aanbetaling is in feite de aanbetalingsregel van toepassing.

Bij het boeken van de prijs van het verblijf wordt vastgesteld op basis van een aantal personen.

In het geval of om verschillende en gevarieerde redenen dat een of meer mensen niet naar het verhuren konden gaan, zal de prijs van het verblijf ongewijzigd blijven, geen terugbetaling of verzoek tot overdracht zal worden behouden.

Bij ontvangst van het contract, in het geval dat de samenstelling groter is dan aanvankelijk gepland, zowel in aantal als in termen van de basissamenstelling, op voorwaarde dat de huurder de verhuurder schriftelijk op de hoogte stelt dat hij om toevoeging van mensen vraagt (laatste lente, alleen de verhuurder accepteert of weigert).

Als de verhuurder akkoord gaat met het aantal personen, biedt hij de klant een nieuwe verblijfsprijs aan, rekening houdend met de nieuwe samenstelling. De schriftelijke reactie van de verhuurder wordt naar de huurder gestuurd om het verblijf al dan niet te bevestigen en zal de huurder de facto en de jure worden opgelegd.

Als bij aankomst of tijdens het verblijf een of meer personen aan de samenstelling zijn toegevoegd (binnen de limiet van de maximale capaciteit), zal worden gevraagd om dit onverwijld aan de verhuurder te melden.

Inderdaad, de samenstelling die de prijs van het verblijf beïnvloedt, zal een supplement worden gevraagd per persoon voor, tijdens of na het verblijf, de bedragen die verschuldigd zijn uit de nieuwe samenstelling kunnen in mindering worden gebracht op de aanbetalingswet.

Als een extra wijziging bij aankomst of tijdens het verblijf zonder onze medeweten werd aangebracht, zou het bedrag van de door de huurder vastgestelde extra huur onmiddellijk worden vereist of indien nodig worden ingehouden op de borg.

Als de huurder of zijn vertegenwoordiger bij aankomst een overschrijding van de maximale opvangcapaciteit constateert, of zonder zijn medeweten tijdens het verblijf, kan de huur worden geannuleerd of wordt een nieuw huurbedrag eenzijdig door de huurder bepaald en zal van rechtswege worden opgelegd aan de huurder met, indien nodig, alle bevindingen van gebruik en de kosten met betrekking tot de procedure ten laste van de klant.

Het overschrijden van de maximale capaciteit kan inderdaad ongemak veroorzaken, maar ook de beveiligingsomstandigheden voor mensen en eigendommen in gevaar brengen.

In het laatste geval kunnen alle maatregelen, inclusief eenzijdige maatregelen, door de verhuurder worden genomen als de voorwaarden dit vereisen en de voorwaarden en bepalingen van het huurcontract en de aantekeningen overschrijden.

ARTICLE 3 – CAPACITEIT

De capaciteiten afhankelijk van de huur variëren van 1 tot 15 personen.

Als het aantal vakantiegangers de capaciteit overschrijdt, kan de gastheer het recht op extra klanten weigeren.

Elke huur heeft een gemiddelde standaardcapaciteit (volwassenen, kinderen tot 16 jaar) die overeenkomt met de algemene publieksprijzen.

De huur moet strikt en exclusief worden bezet door het aantal personen voorzien in het huurcontract, kinderen (inclusief baby’s) worden beschouwd als volledige bewoners.

Elke wijziging in de samenstelling van extra gasten die na de ondertekening van het huurcontract wordt toegevoegd, houdt de facto en wet in dat de prijs van het verblijf wordt bijgewerkt.

De capaciteit is beperkt tot 15 personen per verhuur om redenen van comfort en veiligheid.

De exacte samenstelling kan op elk moment worden geweigerd om veiligheidsredenen bij institutionele beleggers.

De huurder bevestigt zich strikt te beperken tot het aantal geplande personen. De prijs van het verblijf is vast in relatie tot de samenstelling. Om redenen van comfort en veiligheid mogen er niet meer personen in het appartement zijn dan het aantal dat de huurder heeft bepaald.

De bij de reservering vooraf gevalideerde samenstelling is bindend voor de huurder(s). In geval van niet-naleving kan de annulering van het verblijf effectief en wettelijk worden gevalideerd.

ARTICLE 4 – DUUR VAN HET VERBLIJF

De klant die dit contract heeft ondertekend voor een bepaalde periode, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om aan het einde van de huurperiode in het pand te blijven en de vertrektijd voorzien in het contract, behalve schriftelijke toestemming van de gastheer.

Hij zal zich, als bewoner van het pand, strikt houden aan de bepalingen van het huurcontract in de algemene huurvoorwaarden en de bijlagen bij het contract.

ARTICLE 5 – PRIJS VAN HET VERBLIJF

De prijs van de zogenaamde “General Public” -prijs wordt uitgesplitst volgens de “standaard” capaciteit van elke huur.

Het aantal gasten, hun leeftijd beïnvloedende capaciteit « type » en dus de prijs.

Als uw compositie kleiner is dan of gelijk is aan de capaciteit « type » de algemene openbare prijs wordt in feite toegepast.

Als de samenstelling groter is, zowel wat betreft de volwassen samenstelling als het aantal gasten, wordt de prijs van het verblijf automatisch opnieuw beoordeeld.

De Privilege Passes die aan onze klanten worden aangeboden, zijn onmiddellijk aftrekbaar van de prijs van het verblijf zodra SYBELLES LOCATIONS de in aanmerking komende criteria valideert.

De klant die betaalt voor zijn verblijf op een ander platform dan SYBELLES LOCATIONS zal niet kunnen profiteren van de voordelen van de PASS “Privileges”.

“Voormalige Klant” loyaliteitskorting :

5% korting voor onze oude klanten die een nieuw verblijf boeken voor een periode van 12 maanden na het einde van de laatste dag van hun vorige verblijf.

Kan niet worden gecombineerd met de vroegboekkorting, Flash-uitverkoop en last minute, promotiecode.

Combineerbaar met de korting « Sponsoring » (100.00 €), korting « Sociale Netwerken » (100.00 €), Betaling in vakantiecheques of betalingstermijnen.

Vroegboekkorting :

Kortingen worden toegekend voor verblijven die tussen 18 en 6 maanden vóór de verblijfsdatum worden geboekt.

Blijf geboekt tussen 18 en 12 maanden voor de aankomstdatum, 7% korting.

Blijf geboekt tussen 12 en 6 maanden voor de aankomstdatum, 5% korting.

Kan niet worden gecombineerd met de korting « Loyaliteit, promotiecode, Flash-uitverkoop en last minute », de korting « Sponsoring » en de korting « Sociale Netwerken ».

Combineerbaar met betalingstermijnen en vakantievouchers.

Betaling in termijnen :

U wilt profiteren van de vlotte betaling van uw verblijf. SYBELLES LOCATIONS biedt u de mogelijkheid om in meerdere termijnen te betalen zonder kosten of rente.

Het voorschot kan worden aangepast op basis van het aantal maanden tussen de reservering en uw aankomstdatum. Bezoek de site www.sybelleslocations.com pour plus d’informations.

Kan niet worden gecombineerd met vakantiecheques.

Combineerbaar met de korting « Sponsoring », de korting « Sociale Netwerken », l’Early Booking of loyaliteitskorting « Voormalige klant » evenals de promotiecodes.

Korting « Sponsoring » :

Als een gesponsorde familie naar een van onze huurwoningen op een andere datum dan de uwe komt, in hetzelfde kalenderjaar, wordt een korting van 100,00 € gegeven aan de familie die de sponsoring aanbiedt.

Kan niet worden gecombineerd met een promotiecode, flash-uitverkoop of last minute.

Combineerbaar met loyaliteitskorting « Voormalige Klant » ou l’Early Booking, de korting « Sociale Netwerken », betalingstermijnen of vakantievouchers.

Korting « Sociale Netwerken » – SYBELLEN LOCATIES Ambassadeur :

U bracht een verblijf door in een van onze huuraccommodaties.

Je deelt foto’s, 5/5 gunstige meningen op Facebook en Google Mijn Bedrijf, berichten, video’s, verhalen, leeft uiterlijk 30 dagen na je vertrek.

Na validatie van onze diensten, zal een korting van 100.00 € worden gemaakt tijdens een volgend verblijf.

Kan niet worden gecombineerd met een promotiecode, flash-uitverkoop of last minute.

Combineerbaar met loyaliteitskorting « Voormalige Klant » ou l’Early Booking, de korting « Sponsoring » en betalingstermijnen of vakantievouchers.

Flash-verkoop & Last minute verkoop :

Kortingen op verblijven worden het hele jaar door geoefend « kous » tegen prijs « verpletterd ».

Flash of last minute aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen op de Pass « Privileges » (loyaliteitskorting « Voormalige Klant », Early Booking, korting « Sponsoring », korting « Sociale Netwerken », promoties code…).

Alleen te combineren met vakantiecheques en betalingstermijnen als de reservering 3 maanden voor aanvang van het verblijf wordt gemaakt.

Code « Promotie » (SYBELLES LOCATIONS,Beïnvloeders, bloggers) :

Als een code « promotie » wordt u verleend door SYBELLES LOCATIONS en kan niet worden gecombineerd met andere kortingen op de Pass « Privileges ».

Behalve bij vakantievouchers, de betalingstermijn (alleen als de reservering 3 maanden vóór het begin van de eerste dag van uw volgende verblijf wordt gemaakt).

ANCV – Vakantiecheques :

U kunt uw verblijf geheel of gedeeltelijk in vakantievouchers betalen.

Kan niet worden gecombineerd met betalingstermijnen.

Combineerbaar met loyaliteitskorting « Voormalige Klant », de korting op « Sponsoring », de korting « Sociale Netwerken », flash-verkoop en last minute aanbiedingen, promotiecode en vroege boeking.

ARTIKEL 6 – KOSTEN VAN HET VERBLIJF

Het bedrag van het verblijf is exclusief administratieve kosten, EOF-kosten, toeristenbelasting en
para-hoteldiensten. De opties en para-hoteldiensten zijn niet verplicht.

 • Toeristen belasting :

1,00 € per nacht / persoon ouder dan 6 jaar.

 • Elektriciteit :

Het werkelijke verbruik wordt op de klant toegepast (EDF kWh-tarief + abonnement / week en verschillende belastingen van de energiedistributeur).

De EDF heeft een tegenstrijdige elektriciteitswaarde van de EDF-meter bij aankomst en vertrek.

Een gewogen facturering van 0,13 € per kW wordt gefactureerd inclusief een gemengd prorata temporis / Kws-abonnement (voor informatie en informatie vanaf 30-10-2019).

Elektriciteit moet worden betaald op het moment van de tegenstrijdige uitgangsinventaris of bij het verlaten van het pand in geval van vroegtijdig vertrek.

 • Aanvraagkosten :

De aanvraagkosten bedragen 50,00 € inclusief administratief beheer van het bestand en uw toegang tot het extranet-verbindingsgebied.

Deze worden automatisch toegevoegd vóór de boekingsprocedure op onze website www.sybelleslocations.com

ARTIKEL 7 – AANBETALING OF AANBETALING

De reservering wordt definitief wanneer de definitieve lijst van gasten wordt geweigerd en overeenkomt met de standaardcapaciteit om de prijs van het verblijf toe te passen « Algemeen Publiek ».

De weergegeven openbare prijs houdt rekening met een gemiddelde volwassenen / kind samenstelling per appartement. Als de samenstelling die door de klant is geweigerd hoger is door de aanwezigheid van volwassenen, is de prijs van het verblijf de facto en de jure aangepast aan de feitelijke samenstelling van de groep en opnieuw beoordeeld.

Een schriftelijk voorstel voor een prijsofferte wordt onmiddellijk aan klanten aangeboden.

Na validatie van SYBELLEN LOCATIES tussen de correlatieprijs van het verblijf / de samenstelling van de blijvers, kan de aanbetaling of termijnen worden betaald, overeenkomend met 25% van het verblijf dat de definitieve reservering van de periode bevestigt.

De aanbetaling of aanbetaling wordt op uw gemak betaald : CB onmiddellijke betaling, vakantievouchers (ontvangst uiterlijk 48 uur na ontvangst van de e-mail voor de reservering). Betaling per cheque of overschrijving kan uitzonderlijk worden gedaan als het binnen een strikte periode van 48 uur is aangekomen.

Na deze periode wordt de periode feitelijk en rechtens weer beschikbaar.

U kunt de boekingsperioden raadplegen op de website of worden vermeld als de betaling voor uw reservering vooruit of in termijnen is. Deze vermelding wordt in elk geval op uw huurcontract vermeld.

ARTIKEL 8 – LAATSTE MINUTE BOEKINGEN

In het geval van een reservering minder dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf, is de volledige betaling vereist tijdens de reservering, inclusief het totale bedrag van het verblijf, reserveringskosten, toeristenbelasting en eventuele opties die door de klant zijn gekozen.

Voor capaciteit « type » de voorwaarden die van toepassing zijn op de prijs van het verblijf zijn hierboven uiteengezet.

ARTIKEL 9 – BALANSREGELS

De klant stemt ermee in om alle naar behoren ondertekende en ingevulde documenten terug te sturen en het saldo van het verblijf te betalen, evenals de voordelen en opties die nog 35 dagen voor aanvang van het verblijf verschuldigd zijn. De klant stemt ermee in om bij het boeken van Para-Hotel-diensten deze 45 dagen voor de eerste dag van het verblijf te boeken.

De klant die het saldo niet op de overeengekomen datum heeft betaald, wordt geacht zijn verblijf feitelijk en rechtens te hebben geannuleerd.

De regel van de aanbetalingen en de termijnen volgens de feitelijk en wettelijke termijnen.

Elke annulering door de klant moet worden aangemeld per aangetekende brief aan SYBELLES LOCATIONS.

In geval van annulering door de klant, is het bedrag van het verblijf volledig verschuldigd, inclusief perifere kosten (reserveringskosten, toeristenbelasting) wanneer de aanbetaling wordt betaald.

In geval van annulering door de klant, worden de als aanbetaling betaalde bedragen niet terugbetaald.

In geval van niet-presentatie van de klant om welke reden dan ook op de dag en het tijdstip van aankomst, worden de betaalde bedragen niet terugbetaald.

De huur wordt feitelijk en in de wet ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 10 – ANNULERING OF ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF

Uitzonderlijke omstandigheden en gebeurtenissen buiten de controle van de verhuurder en / of zijn verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld meteorologische gevaren, lawines, brand, lekkage of waterschade of schade veroorzaakt door de vorige huurder, technische, elektrische problemen, problemen gerelateerd aan toegang, persoonlijke en eigendomsbeveiliging, bevriezing van leidingen, defecte warmwatertank, geblokkeerde of geblokkeerde leidingen of andere omstandigheden, schade aan het eigendom door de vorige huurder, gemeentelijk besluit, enz., kan de annulering van het verblijf veroorzaken vóór de ‘binnenkomst of tijdens het verblijf.

De huurder neemt alle gebruikelijke contacten met toeristische instellingen om een huurwoning te vinden als de situatie dit het moment van de storing of de procedures vereist, inclusief een andere capaciteit of zelfs lager en / of in een ander massief gelegen, dus dat de klant kan profiteren van zijn verstoorde vakantietijd.

De klant zal aanspraak maken op een schadevergoeding aan zijn verzekeringsmaatschappij in het kader van de clausule betreffende schade / annulering / onderbreking van het verblijf. Dus elk onderbroken of geannuleerd verblijf geeft geen recht op enige terugbetaling of schadevergoeding of schade door de gastheer in welke hoedanigheid dan ook.

Een minnelijke en uitzonderlijke overeenkomst met de gastheer kan uitzonderlijk en zonder enige wettelijke verplichting worden voorgesteld, bijvoorbeeld het uitstel van het verblijf naar een andere datum binnen de limiet van zijn beschikbaarheid voor een identieke periode en op voorwaarde dat het totale bedrag van het verblijf eerder betaald.

In geval van volledige betaling van de voor het verblijf voorziene bedragen, kan de verhuurder mogelijk een gelijkwaardig vervangend verblijf aanbieden voor zover hij beschikbaar is; hem is geen verplichting opgelegd, de kosten verbonden aan de nieuwe administratieve procedure zijn volledig voor rekening van de huurder, administratieve kosten.

Als dit het geval is en als de datums van het nieuwe verblijf overeenkomen met een hoger tarief, is het verschil verschuldigd door de huurder, evenals de administratieve en beheerskosten.

 • ANNULERING OF ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF :

In geval van annulering van het verblijf vanwege de bereikbaarheid van de plaats van bestemming, slecht weer, planningsfout en / of andere uitzonderlijke omstandigheden, beveiligingscommissie die een voorwaarde oplegt om het ERP-type geheel of gedeeltelijk te huren, gemeentelijk besluit met een voorzorgsbeginsel of om een andere reden, zal er geen compensatie of schade verschuldigd zijn, de oorspronkelijke bedragen die als aanbetaling zijn betaald, worden hetzelfde bedrag terugbetaald aan de klant voor annulering van het verblijf.

In geval van een vroege onderbreking van het verblijf door de huurder, moet dit schriftelijk worden bevestigd aan de huurder.

Er wordt geen terugbetaling gedaan volgens de bovengenoemde regels in dit contract.

De huurder is verplicht om de huurder of zijn vertegenwoordiger onmiddellijk in kennis te stellen van de inventaris en om alle verschuldigde bedragen voor zijn vertrek te betalen, alle kosten in verband met de procedure zijn voor rekening van de huurder en betaalbaar bij de uitgang.

Tijdens een annulering van het verblijf vóór het in bezit nemen of tijdens het verblijf als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden en gebeurtenissen, buiten de controle van het verhuurbedrijf en / of zijn verantwoordelijkheid, of zelfs de bovenstaande voorbeelden, bijvoorbeeld weersrisico’s, lawines, brand, waterlekkage of schade, schade veroorzaakt door de vorige huurder, technische, elektrische problemen, problemen met betrekking tot toegang, veiligheid van personen, eigendommen, bevriezing van leidingen, geblokkeerde of geblokkeerde leidingen of andere omstandigheden, verslechtering van de woning door de vorige huurder, gemeentelijk besluit enz…

De verhuurder neemt alle gebruikelijke contacten met toeristische instellingen om een huurwoning te vinden voor de aankomende huurder, inclusief een andere of zelfs lagere capaciteit en/of op een andere plaats zonder enige resultaatsverbintenis.

Er is geen verhuisvergoeding verschuldigd door de huurder.

Een verhuisproces in het Alpine park kan worden uitgevoerd door het verhuurbedrijf of een reserveringscentrum. Deze aanpak is niet verplicht of contractueel, er kan geen beroep worden gedaan door de huurder, zelfs als deze een voorstel(s) weigert.

In dit geval is er geen resultaatsverbintenis. Laatstgenoemden zullen geen verhaal kunnen uitoefenen, ook niet als er geen voorstel wordt gedaan voor herhuisvesting door de verhuurder of door de TO / SI van het massief.

Voor grote en onafhankelijke uitzonderlijke evenementen die hierboven voor of tijdens het verblijf zijn vermeld, is er geen verhaal mogelijk omdat schade mogelijk is, de huurder door commercieel gebaar, kan de klant zijn hulp bieden om in het Alpine park een huur te vinden, zonder verplichting de extra huurbedragen en diverse kosten zijn wat hem betreft uitsluitend voor rekening van de huurder.

De klant is verantwoordelijk voor het indienen van de claim tot schadevergoeding van zijn verzekeringsmaatschappij in het kader van de clausule inzake schade/annulering/onderbreking van het verblijf, die verantwoordelijk is. Dus elk onderbroken of geannuleerd verblijf geeft geen recht op enige terugbetaling of schadevergoeding of schade door de gastheer in welke hoedanigheid dan ook.

Een verzekerings- / annuleringscontract wordt geadviseerd en aangeboden aan onze klanten. Onze partner die een contract aanbiedt.

Klanten worden uitgenodigd om deze annuleringsverzekering rechtstreeks vanaf deze media of van hun bank af te sluiten met het contract ondersteund door hun betaalmiddelen (CB).

In geval van een vroegtijdig vertrek door de klant, moet de klant de accommodatie-aanbieder onmiddellijk binnen 24 uur per sms, e-mail en / of brief op de hoogte brengen voordat hij het pand verlaat.

Er wordt geen terugbetaling gedaan volgens de bovenstaande regels.

De huurder is verplicht om de huurder of zijn vertegenwoordiger onmiddellijk op de hoogte te brengen om de inventaris van de inrichting uit te voeren en alle verschuldigde bedragen vóór zijn vertrek te betalen, alle kosten in verband met de procedure zijn voor rekening van de huurder en betaalbaar aan output.

ARTIKEL 11 – ONDERBREKING IN DE WERKING VAN ALGEMENE DIENSTEN

De tijdelijke of tijdelijke onderbreking van de werking van de algemene diensten is uitzonderlijk, maar kan worden overwogen: het stoppen van de verwarming, warm en koud water, elektriciteit, gas, enz…

Evenzo voor openbare diensten met problemen van: waterleidingen, elektriciteit, telefoon, toegang enz…

Tijdens het verblijf rechtvaardigen de onderbrekingen geen verlaging van de huur als ze te wijten zijn aan buitenlandse en/of uitzonderlijke omstandigheden naar wens van de gastheer.

Tijdens de schuld van de klant, vallen de reparaties en interventies die nodig zijn voor de gebruikelijke reparaties onder de volledige verantwoordelijkheid van de betrokken klant die aanwezig is in de huur op het moment van de verslechtering of ramp.

Deze kunnen niet tot enige schadevergoeding leiden.

De gastheer stelt alles in het werk om het verlies van plezier te beperken en de functionaliteit van de huur terug te krijgen.

 • WERKING EN ONDERBREKING VAN ALGEMENE DIENSTEN :

In uitzonderlijke omstandigheden, gebeurtenissen, toevallige, blijvende, onvoorspelbare en buiten de controle van de verhuurder onderbreken geheel of gedeeltelijk tijdens het verblijf de werking van de algemene diensten, verwarming, warm en koud water, elektriciteit, water en d ” evacuatie van alles in het riool, telefoon, binnen- en buitentoegang tot de huur, de huurder kan zich niet tegen de huurder keren en om terugbetaling van de betaalde bedragen of vergoeding van geleden schade vragen.

De huurder moet het pand in geval van nood of noodsituatie vrijlaten om de gebruikelijke reparaties uit te voeren of het ongemak van de reparaties te aanvaarden in geval van continuïteit van het verblijf.

De verhuurder kan eventueel een andere hem toebehorende huur aanbieden als deze beschikbaar is of, zonder resultaatverplichting, assistentie bieden om samen met andere partners van de toeristenmassa een of meer huuraccommodaties in het Alpenpark te vinden om het verblijf te voltooien. De extra bedragen die verschuldigd zijn onder de huur en aanverwante kosten zijn voor rekening van de huurder.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij om eventuele schade te dekken en de annulering en onderbreking van het verblijf toe te passen.

In het geval van nalatigheid als gevolg van de huurder resulterend in de gedeeltelijke of volledige stopzetting van de hierboven genoemde algemene diensten, zijn alle kosten met betrekking tot de noodzakelijke reparaties volledig voor rekening en betaalbaar op het moment van het verblijf zonder resultaatverplichting voor de verhuurder om een of meer vervangende meubels te vinden. De huurder dient het pand indien nodig vrij te laten om de gebruikelijke reparaties uit te voeren of het ongemak van de reparaties te aanvaarden in geval van continuïteit van het verblijf.

Een verklaring van verlies zal door de huurder worden ondertekend vóór alle stappen die een interventie vereisen tijdens het verblijf in het pand, deze procedure stelt de klant in staat om zijn verzekeraar op de hoogte te stellen.

In het geval dat een gemeubileerd appartement beschikbaar wordt gesteld, blijft elke verhuizing de volledige verantwoordelijkheid van de huurder, de kosten met betrekking tot de verhuizing zijn voor rekening van de huurder, er kan geen compensatie of schade worden gevraagd.

Vanwege de moeilijkheden die in het seizoen worden ondervonden om de tussenkomst van gekwalificeerd personeel of een gespecialiseerd bedrijf te verkrijgen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de vertraging die kan worden veroorzaakt door de realisatie van de noodzakelijke reparaties en interventies, waarbij de gastheer ook dat alle middelen worden gebruikt om de situatie zo snel mogelijk weer normaal te maken.

De huurder zal zonder verlaging van de huurprijs en zonder schadevergoeding machtigen dat de reparaties of werkzaamheden worden uitgevoerd door de huurder wiens urgentie en noodzaak tijdens het verblijf zouden blijken.

In het geval dat de afvoerleidingen voor gootstenen, baden, douches, gootstenen, toiletten, etc. worden geblokkeerd, is de reparatie de verantwoordelijkheid van de huurder die aanwezig is op het terrein onmiddellijk na kennisgeving aan het verhuurbedrijf of de manager ter plaatse.

De service kan worden geleverd door een bedrijf of door een persoon die verantwoordelijk is voor onderhoud en kan door de huurder worden aangepast op het moment van de interventie.

ARTIKEL 12 – KLANTEN WELKOM

De klant moet zich op de aangegeven dag en op de in dit contract genoemde tijdstippen of tijdens de sms-uitwisselingen vóór het verblijf aanbieden, of uiterlijk voor een ontvangst om 16.30 uur.

In het geval van late of vertraagde aankomst of last-minute belemmering, moet de klant SYBELLES LOCATIONS via sms alleen uiterlijk om 10:00 uur op de dag van aankomst via sms op de hoogte brengen.

Het personeel vertrekt om 17.00 uur. De receptie moet vóór dit tijdstip plaatsvinden.

Er kan geen uitzondering worden gemaakt voor een verzoek om aankomst na 17.00 uur.

Geen enkele klant zal in staat zijn om een huur in te voeren als de gebruiksstortingen niet worden gegeven. Als het op het laatste moment is, is de aanbetaling in BC verplicht voordat u het terrein betreedt.

De tegenstrijdige invoerinventaris is verplicht.

Er worden geen sleutels gegeven als er geen tegenstrijdige invoerinventaris is.

Anders wordt de receptie om 12.00 uur uitgesteld voor de tegenstrijdige inventaris en de levering van de sleutels.

ARTIKEL 13 – ONTVANGST, PRESENTATIE EN STATUS VAN CONTRADICTORIE BIJ AANKOMST

 • UPDATE BIJ AANKOMST :

Als de huurder vrijwillig zijn aankomst vertraagt, moet hij de verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, per e-mail en brief RC/AR.

De kosten als gevolg van wijzigingen in datum of tijd van aankomst komen volledig voor rekening van de huurder.

Als de verhuurder niet per e-mail of RCAR wordt geïnformeerd, zou de volgende clausule feitelijk en rechtens worden toegepast.

Als de klant na een periode van 24 uur, namelijk zondag 17.00 uur, en zonder voorafgaande kennisgeving, RC brief of e-mail, niet op de dag en uren op het contract vermeld staat en niet verscheen het contract wordt als beëindigd beschouwd, de betaling van de reservering en het saldo blijven definitief verworven door de verhuurder, die vrijelijk over zijn huur kan beschikken met onmiddellijke ingang door het beschikbaar te stellen voor andere bewoners zonder enig verhaal mogelijk te maken.

In het geval dat het onmogelijk is om een inventaris van armaturen uit te voeren als gevolg van een last minute belemmering van het verhuurbedrijf of zijn vertegenwoordiger of een late aankomst van de klant en gepland met het verhuurbedrijf ten minste 7 dagen eerder, een uitzonderlijke procedure kan worden ingevoerd om de sleutels te overhandigen. (Idem voor een last minute reservering).

De huurder heeft een strikte deadline (vóór 17.00 uur de volgende dag) om de geconstateerde verifieerbare afwijkingen aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger te melden. Na deze periode wordt de huur beschouwd als vrij van schade of schade aan de toegang van de huurder.

In het specifieke geval van een late aankomst gepland met de klant 7 dagen vóór het begin van het verblijf of een last minute reservering, moet de aanbetaling in alle gevallen vooraf zijn gedaan via overschrijving (bewijs van de overschrijving moet worden verstrekt) of creditcardbetaling via ons beveiligde platform.

De dag na uw aankomst zal de manager die verantwoordelijk is voor uw receptie de staat van de aankomstplaatsen regulariseren. Dit wordt door beide partijen verplicht ondertekend.

De services, belastingen of saldosaldo en andere services die verschuldigd zijn voor het verblijf worden betaald.

Tijdens een specifieke procedure zoals hierboven gedefinieerd, wordt de EDF-meteruitlezing uitgevoerd zodra de klant het pand binnenkomt met het verzenden van de foto van de index in MMS zodra de meting is uitgevoerd.

Anders is de index die wordt gebruikt, die van de exit van de vorige client.

Als deze specifieke procedure niet wordt gevolgd, wordt de huurder blootgesteld aan de voorwaarden van het hoofdstuk van het huurcontract en de bijlagen.

De huurder heeft de facto en de jure de huurvoorwaarden gelezen en aanvaard, deze zijn essentieel als bijlage bij het huurcontract.

Een tegenstrijdige dubbele inventaris wordt gezamenlijk opgesteld en ondertekend door de huurder en de gastheer of zijn vertegenwoordiger bij aankomst en vertrek uit de accommodatie.

Deze procedure is verplicht.

Deze procedure is de enige referentie in geval van een geschil over de inventaris. De huurder is verplicht om als een goede vader van het gehuurde te genieten.

De staat van netheid van de accommodatie bij aankomst van de huurder wordt genoteerd en vastgelegd in de inventaris. Het schoonmaken van het pand is de verantwoordelijkheid van de klant tijdens de huurperiode en vóór zijn vertrek.

De receptie vindt plaats om 16.30 uur op zaterdag of vóór 16.30 uur als de huur beschikbaar is. Personeel stopt om 17:00 uur

In het weekend is aankomst mogelijk aan het einde van de ochtend. Vertrek 17:00 uur

De ontvangst gebeurt uitsluitend met de manager (s) en twee personen uit uw groep. Tijdens de receptie moeten de rest van de groep en de bagage buiten blijven. De receptie is de gelegenheid om indien nodig het administratieve bestand te regulariseren, de plaatsen aan u te presenteren, kennis te nemen van de EDF-indexen en u de sleutels te geven.

Als bij aankomst of tijdens het verblijf een of meer personen aan de samenstelling zijn toegevoegd (binnen de limiet van de maximale standaardcapaciteit), wordt u gevraagd dit onmiddellijk aan de gastheer te melden.

Voor elke extra persoon wordt een supplement gevraagd als deze wijziging van het verblijf de capaciteit beïnvloedt « type » verhuur (zie de E-Shop van de website).

De volledige beschrijving / inventaris van de meubels en schalen was zichtbaar voor de klant op de website via het klantengedeelte. Bij aankomst wordt opnieuw een exemplaar gegeven en door de klant ondertekend met de inventaris.

Documenten zijn beschikbaar in het klantengedeelte op de website : www.sybelleslocations.com

Alle para-hoteldiensten en toeristenbelasting worden betaald op het moment van betaling van het saldo, evenals alle documenten, contracten, bijlagen, verzekeringscertificaten en garanties worden 35 dagen voor ontvangst geretourneerd.

In het geval van een last-minute verblijf, zorg voor de totale betaling van het verblijf, de levering van de aanbetaling, administratiekosten, extra diensten, toeristenbelasting, levering van het certificaat van de vakantieverzekering en uit de nominatieve gastenlijst. Deze documenten en voorschriften zijn verplicht voor het betreden van het terrein. Betaling met creditcard is het enige betaalmiddel.

Als de naam, voornaam en geboortedatum niet op de lijst van gasten worden vermeld, wordt automatisch de toeristenbelasting gefactureerd voor het maximale aantal personen dat in de betreffende accommodatie kan verblijven, samenstelling omgezet in volwassenen.

ARTIKEL 14 – VOORWAARDE VAN CONTRADICTORISCHE SITES AAN HET EINDE VAN HET VERBLIJF

De tegenstrijdige exit-inventaris zal bij voorkeur worden uitgevoerd met dezelfde twee mensen die de aankomst-inventaris hebben uitgevoerd. Het is verplicht.

De exit-inventaris wordt uiterlijk vanaf 09:00 uur genomen, uiterlijk 09:30 uur.

De dag voordien wordt u per sms op de hoogte gebracht van de vertrekmethoden en de instructies om de huur in goede staat en netjes achter te laten. Op het gebied van klanten heeft u alle informatie tot uw beschikking, instructies, checklist, enz…

In geval van breuk of beschadiging heeft de klant het initiatief genomen om deze te repareren. Anders worden ze gefactureerd.

De huur moet zonder uitzondering worden geleegd van alle inzittenden en bagage om de inventaris en de gebruikscontroles te vergemakkelijken om de tegenstrijdige inventaris van armaturen uit te voeren.

De klant verbindt zich ertoe de accommodatie-aanbieder of zijn vertegenwoordiger donderdag per sms op de hoogte te stellen, dat wil zeggen 48 uur voor zijn vertrek, om hem op de hoogte te stellen van een mogelijk vroegtijdig vertrek (de dag vóór of zaterdag vóór 9.00 uur, als is jouw wil).

De volgorde van vertrek wordt bepaald wanneer en wanneer wordt gebeld. Bij afwezigheid van een oproep van de huurder, zal de beheerder eenzijdig de vertrektijd bepalen door rechtstreeks naar de huur te gaan om de inventaris onmiddellijk te starten.

In geval van vroegtijdig vertrek van de klant wordt een specifieke sleutellevering verstrekt. Er komt een eenzijdige inventarisatie die vervolgens door de gastheer wordt uitgevoerd. Het rapport wordt met eventuele opmerkingen per sms, e-mail en post verzonden. De klant moet dit 24 uur voor zijn vroege vertrek melden en alle verschuldigde kosten betalen. Als de inventaris van armaturen wanorde, breuk, verslechtering, vuile huur aan het licht brengt, worden de aanbetaling(en) in feite en wettelijk gedeeltelijk of volledig onmiddellijk uitbetaald.

Als er na uw verblijf geen klant is, op aanvraag vóór uw aankomst, is het mogelijk om later in de huuraccommodatie te verblijven na schriftelijke toestemming van SYBELLES LOCATIONS.

De huur moet worden geretourneerd in perfecte schone staat, schone en opgeruimde vaat, huishoudelijke apparaten en meubels worden terug geplaatst, lege en schone bakken, dekens en dekbedden opgevouwen aan de voet van het bed, matrasbeschermers en dekbedden in perfecte schone staat. Niet-naleving van deze clausule met als gevolg kosten voor het opnieuw bestellen of reinigen van de klant, die voor rekening van de klant moet komen en geheel of gedeeltelijk moet worden ingetrokken van het bedrag van de aanbetaling “reiniging” en indien nodig aan de andere deposito breuk-verslechtering-stoornissen-missen etc…

De kosten van reorganisatie en schoonmaak worden gefactureerd als dit niet door de huurder wordt uitgevoerd volgens de inventaris van de inrichting bij de ingang.

Aan het einde van de tegenstrijdige inventaris van armaturen, moet de huurder alle verschuldigde bedragen betalen onder de resterende kosten.

De klant zal alle geschillen beslechten in het geval dat de inventaris van armaturen breuk(en), verslechtering(en), ontbrekende(n) of een vuile of rommelige huur (minnelijke kosten) zou bevatten.

Het dubbele van de exit-inventaris wordt aan de klant gegeven. De aanbetaling wordt binnen 21 dagen geretourneerd in afwezigheid van geschillen.

In geval van niet-voltooiing van de inventaris bij vertrek, vanwege een vertrektijd van de klant anders dan voorzien in het contract of voorgesteld door de gastheer, zal deze de inventaris eenzijdig uitvoeren de geplande tijd en retourneert de aanbetalingen binnen 21 dagen in afwezigheid van schade en een goede restauratie van het pand (netheid, meubels op zijn plaats, opgeslagen vaat, lege bakken enz…).

In het geval van niet-voltooiing van de inventaris van armaturen met de klant na een vroegtijdig vertrek ervan, zal de gastheer een bevestiging geven van elke breuk-wanorde-schade-verslechteringsschade of het vinden van vuile huur.

Hij informeert de huurder per sms, e-mail indien nodig en binnen 8 dagen per brief RCAR.

De huurder moet in elk geval en in alle situaties vóór het verlaten van het pand de verschuldigde bedragen betalen (EOF-consumptie, brandhout, diensten, dierenopties, babypakket, enz…).

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de kosten in verband met de inspectie van de exit-inventaris te betalen bij ontvangst van sms en brieven door CB via ons beveiligde platform.

Anders worden de aanbetaling(en) onverwijld geheel of gedeeltelijk verzilverd.

In geval van een geschil zal een definitief voorstel worden ingediend bij de huurder, die kan worden ondersteund door cijfers van de reserveringsafdeling of door een schatting gemaakt door een door ons gevraagde persoon, professionele of bevoegde instantie, deurwaarder.

In dit geval wordt de aanbetaling “breuk-verslechtering-ontbrekende-stoornis en schoonmaak niet uitgevoerd” geïncasseerd, in mindering gebracht op de verschuldigde bedragen en teruggegeven aan de huurder binnen acht weken of aan het einde van de procedure, na aftrek van de hoeveelheid werk geschat door de verhuurder en alle extra kosten als gevolg van de procedure. Als de aanbetaling niet genoeg is, heeft de huurder 72 uur om de voorziening te voltooien.

In geval van weigering om de vereiste voorziening voor de veroorzaakte schade te vervolmaken, kan een deurwaarder worden opgeroepen voor invordering en/of voor de bevoegde rechtbanken.

Alleen de rechtbank van het hoofdkantoor van de verhuurder is bevoegd zonder mogelijke afwijking van deze bevoegdheidsbepaling.

ARTIKEL 15 – OBLIGATIES

 • AANBETALING OF AANBETALING :

De aanbetaling « breuken-verslechteringen-ontbrekende-stoornis en reiniging niet uitgevoerd » wordt gebruikt voor het vervangen van beschadigde en ontbrekende objecten, voor het opnieuw bestellen van kosten, voor alle schade veroorzaakt in de huur genoteerd in het exit-inventarisdocument en voor elke dienstverlener die is tussengekomen tijdens het verblijf of voor een geschil waarvan de huurder aansprakelijk in overeenstemming met dit huurcontract en zijn aantekeningen.

De aanbetaling « huishouden » wordt gebruikt als de reiniging niet of slecht is uitgevoerd.

Deposito’s worden niet geïnd bij storting.

De aanbetalingen worden ook niet geïnd na het vertrek van de klant als de huur wordt teruggegeven in een staat die strikt identiek is aan die van aankomst.

In geval van breuk van apparatuur, verslechtering of nalatigheid wordt de huurder gevraagd om onmiddellijk voor vervanging te zorgen. Als deze optie niet door de huurder wordt gekozen, wordt deze geheel of gedeeltelijk ingetrokken van het bedrag van de aanbetaling “breuk-verslechtering-ontbrekende-stoornis” het bedrag gelijk aan de vervanging van het object of overeenkomend met de veroorzaakte schade, kosten om de bestelling te herstellen of te repareren.

In het geval van reiniging niet of slecht uitgevoerd, zal het geheel of gedeeltelijk worden onttrokken aan het bedrag van de aanbetaling « huishouden ».

Als de borg niet voldoende is, stemt de huurder ermee in om het bedrag onmiddellijk na de inventaris van de huurder op het moment van vertrek te verbeteren. Tijdens een vroeg vertrek heeft de huurder 72 kalenderuren om deze voorziening te vervolmaken als deze niet toereikend is. Na deze periode worden de bedragen automatisch teruggevorderd.

Bij aankomst van de klant in een huur, is een borg vereist door de gastheer.

De aanbetaling « breuken-verslechteringen-ontbrekende-stoornis en reiniging niet uitgevoerd » voor het bedrag hangt af van de periode van het verblijf, de huur en de samenstelling.

Het komt overeen met 2/3 van de prijs van het verblijf in het algemeen met een hieronder vermeld minimum :

 • Tweezijdig « LE PANORAMIQUE » = 1000.00 € minimum
 • Begane grond « LE PLEIN SUD » = 1000.00 € minimum
 • begane grond « EDELWEISS » = 600.00 € minimum

De aanbetaling voor “huishoudens” bedraagt :

 • Tweezijdig « LE PANORAMIQUE » = 450.00 €
 • Begane grond « LE PLEIN SUD » = 350.00 €
 • Begane grond « EDELWEISS » = 200.00 €

Na de tegenstrijdige vaststelling van de uitgangsinventaris, wordt deze aanbetaling geretourneerd, volledig of na aftrek van de kosten van restauratie van het pand als schade aan ontbrekende schade of vuile huur werd geconstateerd.

In het geval van vroegtijdig vertrek waardoor de inventaris op de dag van vertrek van de huurder niet kan worden bereikt, wordt de aanbetaling door de gastheer binnen maximaal 21 dagen gerestitueerd als de huur in perfecte staat wordt achtergelaten.

Deze zijn te verzilveren in het geval van een rechtszaak en als er geen minnelijke overeenkomst wordt gevonden met de klant of de facto en de jure in het geval van stilte van de klant, na ontvangst van sms, e-mails en brieven (eenvoudig of RCAR ).

De twee stortingen worden door de klant verzonden op het moment van het saldo van het bestand, dat wil zeggen 35 dagen voor uw aankomst. Ze zijn nodig om alle geschillen over de regulering van huur, kosten, genomen diensten te garanderen in geval van verslechtering, nalatigheid, ontbrekende items, breuk van apparatuur, opnieuw bestellen of repareren, slechte schoonmaak of niet uitgevoerd bij het verlaten van het terrein.

Ze worden binnen 21 dagen na vertrek aan de huurder teruggegeven (na aftrek van ontbrekende of beschadigde artikelen, eventuele reparatiekosten als gevolg van breuken of beschadigingen, aandoeningen, ontbrekende artikelen of in geval van gedeeltelijke of volledige afwezigheid. schoonmaak, ontbrekende huurregelgeving, kosten, diverse verschuldigde voordelen, etc…).

Als de klant niet in staat is om twee cheques achter te laten als aanbetaling, zijn 2 opties mogelijk en verplicht :

 • Betaling per creditcard voor aankomst ;
 • Contant op de dag van aankomst.

Bij gebrek aan een geschil, zal de aanbetaling binnen 72 uur worden teruggestort via overschrijving, de bankkosten die inherent zijn aan deze transactie worden automatisch in mindering gebracht.

Als de aanbetaling bij aankomst in CB of contant wordt betaald, wordt deze bij vertrek geretourneerd of overgemaakt via bankoverschrijving als de inventaris geen negatieve waarnemingen weigert en de schoonmaak rigoureus wordt uitgevoerd.

Bij gebreke hiervan voor de 2 bovenstaande opties in geval van een geschil, zijn de verstrekte clausules van toepassing om de verschuldigde bedragen voor niet-of slecht uitgevoerde schoonmaak, breuken, stoornissen, ontbrekende of slecht uitgevoerde schoonmaak terug te vorderen, enz…

Ter indicatie, hier zijn enkele prijzen die worden toegepast tijdens de inventaris van ontbrekend beddengoed, verslechterd of vuil achtergelaten door de klant (de volledige lijst met prijzen bevindt zich in het klantengedeelte).

 • Ontbrekende of versleten kussens en kussens = 23.00 € per eenheid
 • Ontbrekende of versleten matrasbeschermers = 35.00 € per eenheid
 • Ontbrekende of beschadigde kussens en kussens = 30.00 € per eenheid
 • Ontbrekende of beschadigde dekbedden en dekens = 100.00 € per eenheid
 • Voor babymatrassen (indien niet herstelbaar), 90 en 140 de prijs tegen vervangingswaarde
 • Voor het reinigen van matrasbeschermers, 90 en of 140 = 20.00€ single
 • Voor het reinigen van dekbedden of dekens, 90 of 140 = 40.00 € single
 • Voor het reinigen van kussens en kussens = 15.00 € single
 • Voor het reinigen van 90 matrassen / babymatrassen, 140 matrassen = 140,00 single
 • Voor het reinigen van bankhoezen, BZ en een slaapbank = 40,00 € single

ARTIKEL 16 – REISBUREAUS, REISORGANISATIES, WERKENDE RAADEN EN VERENIGINGEN :

Het reisbureau of de vereniging via zijn vertegenwoordiger, ondertekenaar van dit huurcontract, is volledig verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke bepalingen van dit document en de bijlagen.

De verantwoordelijkheid van het reisbureau of de vereniging en de inzittenden is van toepassing als onderdeel van een volledige en hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle clausules van het huurcontract en de bijlagen, tijdens en na het verblijf.

Voor alle geschillen die zich na een verblijf uitstrekken, zijn het reisbureau of de vereniging en de inzittenden hoofdelijk aansprakelijk, waarbij het voorkeurscontact de ondertekenaar van het reisbureau is en strafrechtelijk aansprakelijk is.

Alle bedragen die verschuldigd zijn tijdens het boekingsproces moeten worden betaald door het reisbureau (aanbetaling, aanbetaling, saldo, reserveringskosten en aanbetaling, en alle andere kosten voorzien in onderling overleg).

Alle bedragen die aan het einde van een verblijf verschuldigd zijn, moeten zonder uitzondering vóór vertrek van het pand door het reisbureau of de inzittenden worden betaald (elektriciteit, linnenverhuur, eindschoonmaak, veroorzaakte schade en breuk, toeristenbelasting , enz …). Pakketten en diensten zijn betaalbaar voor aankomst.

Het reisbureau of de vereniging verbindt zich ertoe om dit huurcontract te ondertekenen om de naam van de huurder(s) en hun adres te vermelden, om zeer precies het aantal personen te vermelden dat aanwezig is tijdens het verblijf (volwassenen, kinderen vanaf 1 dagen tot 6 jaar, van 6 jaar tot 16 jaar, dieren).

ARTIKEL 17 – DIEREN

Honden en katten worden geaccepteerd op voorwaarde dat ze een verzoek indienen en op voorwaarde dat ze geen schade aan personen en eigendommen veroorzaken.

U moet beschikken over actuele vaccinatiekaarten om te voldoen aan gemeentelijke beslissingen.

Een supplement van € 30,00 per dier zal worden gevraagd (maximaal 2 dieren per verhuur).

ARTIKEL 18 – IN GEVAL VAN VERKOOP VAN DE VERHUUR

In geval van verkoop kan de eigenaar zijn contract toewijzen aan een cessionaris die aan dezelfde voorwaarden zal voldoen als hij om het verblijf te voltooien.

ARTIKEL 19 – HET VILLEGIATUURVERZEKERINGSCERTIFICAAT

De klant is verantwoordelijk voor alle schade die hij tijdens zijn verblijf heeft veroorzaakt.

Hij moet worden verzekerd door een verzekeringsovereenkomst van het resorttype voor deze verschillende risico’s.

De klant kan een contract met EuropAssistance / annulering van verblijf aanvullen.

Dit wordt gratis uitgegeven door de gebruikelijke verzekeraar en moet worden geretourneerd met het huurcontract of op het moment van betaling van het saldo, d.w.z. 35 dagen vóór de dag van aankomst.

Een enkel certificaat voor de hele groep is voldoende. Het is verplicht.

ARTIKEL 20 – VERGUNNING

De huurder machtigt de verhuurder of zijn vertegenwoordiger om in geval van overmacht in het gehuurde te komen om zijn onderhoud, reparatie of voor het lezen van de watermeter en/of EDF uit te voeren.

ARTIKEL 21 – SNEEUWRUIMEN

Voor een verblijf in de winter moeten de huurders zorgen voor sneeuwruiming tijdens hun verblijf van alle persoonlijke en gemeenschappelijke delen van de huur, inclusief parkeren voor auto’s, en alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om het onroerend goed en de installaties te beschermen tegen sneeuw en vorst, die zeer aanzienlijke schade kan veroorzaken (zie bovenstaande clausules). Alle kamers moeten worden verwarmd, want collectieve partijen nemen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen door de deuren in de winter te sluiten om bevriezing van de leidingen te voorkomen.

ARTIKEL 22 – ALGEMENE INFORMATIE EN TOERISTISCHE DOCUMENTATIE

De algemene of toeristische informatie die wordt verspreid op de websites of in het welkomstbestand, brochures, folders, zijn niet contractueel, ze worden uitsluitend ter informatie gecommuniceerd en zijn vreemd aan het huurcontract. Het huurcontract verbindt het verhuurbedrijf en zijn klant exclusief op de verhuur, we kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor weersomstandigheden, de staat van het wegennet, entertainment, diensten die worden onderbroken vanwege klimatologische redenen, redenen uitzonderlijk in tegenstelling tot onze wil of anderen, van informatie of diensten die niet langer worden gemaakt of onder andere omstandigheden zouden worden gedaan of die onjuist of vervallen zouden zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich vooraf te informeren over de plaatsen, de aangeboden diensten op het massief en in het skigebied met TO’s, skiliften, enz…

ARTIKEL 23 – RECHT OP EIGENDOM

Het is ten strengste verboden om de informatiedocumenten evenals de foto’s van de chalets en appartementen geheel of gedeeltelijk te reproduceren of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de gastheer. Anders kan vervolging worden ingesteld voor illegaal en frauduleus gebruik van documenten of foto’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 24 – GESCHIL

In geval van een geschil streven de partijen naar een minnelijke schikking.

In de onmogelijkheid om een minnelijke overeenkomst te vinden of door het stilzwijgen van de klant naar sms, e-mails en brieven, zal de gastheer de garanties in feite en wettelijk verzamelen.

Het is aan de klant of de gastheer om zijn belangen te verdedigen voor de bevoegde rechtbanken in Savoie (73).

De algemene huurvoorwaarden zijn door u gevalideerd door uw elektronische handtekening vóór de betaling van de aanbetaling of de aanbetaling rechtstreeks op onze site www.sybelleslocations.com

Als u niet elektronisch hebt ondertekend, initialiseert u deze en ondertekent u ze vervolgens met de vermelding « gelezen en goedgekeurd ».

De elektronische handtekening van de klant, die verplicht is op het moment van boeking en vóór betaling, bevestigt de facto en de jure de lezing van deze algemene huurvoorwaarden en vormt wettelijke acceptatie zonder enige beperking, bezwaar of voorbehoud van de algemene voorwaarden.

De elektronische handtekening van deze CGV is het juridische feit en de wet waard « Gelezen en goedgekeurd » et « Goed voor overeenstemming ».

Het aanvinken van het vakje (acceptatie van de AV) voor betaling bevestigt dat de klant deze AV heeft gelezen en de clausules volledig accepteert.

CGV

Plaats
Ben je klaar voor je verblijf ?
Boek online op ons beveiligde platform

Krijg uw gedroomde vakantie in een paar klikken

[hb_booking_form]
X